Duyệt bởi
Category: Bài tập VD-VDC 11

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON

Câu 1: (Đề THPT QG – 2018) Cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 14,4. Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a làA. 0,25.                           B. 0,20.                         C. 0,10.                         D. 0,15.Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY Câu 2: (Đề THPT QG – 2018)…

Đọc Thêm Đọc Thêm

error: Content is protected !!