Duyệt bởi
Category: Hóa học hữu cơ

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON

Câu 1: (Đề THPT QG – 2018) Cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 14,4. Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a làA. 0,25.                           B. 0,20.                         C. 0,10.                         D. 0,15.Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY Câu 2: (Đề THPT QG – 2018)…

Đọc Thêm Đọc Thêm

CHƯƠNG 7 – BÀI 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG. MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC

CHƯƠNG 7 – BÀI 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG. MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC

1. LÝ THUYẾT CẦN NẮM Đang cập nhật 2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 2.1. LINK ĐỀ Quý Thầy Cô và các em học sinh download: TẠI ĐÂY 2.2. LINK LÀM BÀI KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM Đang tải… 3. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VẬN DỤNG Đang cập nhật

CHƯƠNG 9 – BÀI 44: ANĐEHIT

CHƯƠNG 9 – BÀI 44: ANĐEHIT

1. LÝ THUYẾT CẦN NẮM Đang cập nhật 2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 2.1. LINK ĐỀ Quý Thầy Cô và các em học sinh download: TẠI ĐÂY 2.2. LINK LÀM BÀI KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM Đang tải… 3. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VẬN DỤNG Đang cập nhật

CHƯƠNG 8 – BÀI 39: PHENOL

CHƯƠNG 8 – BÀI 39: PHENOL

1. LÝ THUYẾT CẦN NẮM Đang cập nhật 2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 2.1. LINK ĐỀ Quý Thầy Cô và các em học sinh download: TẠI ĐÂY 2.2. LINK LÀM BÀI KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM Đang tải… 3. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VẬN DỤNG Đang cập nhật

CHƯƠNG 8 – BÀI 38: ANCOL

CHƯƠNG 8 – BÀI 38: ANCOL

1. LÝ THUYẾT CẦN NẮM Đang cập nhật 2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 2.1. LINK ĐỀ Quý Thầy Cô và các em học sinh download: TẠI ĐÂY 2.2. LINK LÀM BÀI KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM Đang tải… 3. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VẬN DỤNG Đang cập nhật

CHƯƠNG 6 – BÀI 31: ANKIN

CHƯƠNG 6 – BÀI 31: ANKIN

1. LÝ THUYẾT CẦN NẮM Đang cập nhật 2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 2.1. LINK ĐỀ Quý Thầy Cô và các em học sinh download: TẠI ĐÂY 2.2. LINK LÀM BÀI KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM Đang tải… 3. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VẬN DỤNG Đang cập nhật

CHƯƠNG 6 – BÀI 30: ANKAĐIEN

CHƯƠNG 6 – BÀI 30: ANKAĐIEN

1. LÝ THUYẾT CẦN NẮM Đang cập nhật 2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 2.1. LINK ĐỀ Quý Thầy Cô và các em học sinh download: TẠI ĐÂY 2.2. LINK LÀM BÀI KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM Đang tải… 3. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VẬN DỤNG Đang cập nhật

CHƯƠNG 6 – BÀI 29: ANKEN

CHƯƠNG 6 – BÀI 29: ANKEN

1. LÝ THUYẾT CẦN NẮM Đang cập nhật 2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 2.1. LINK ĐỀ Quý Thầy Cô và các em học sinh download: TẠI ĐÂY 2.2. LINK LÀM BÀI KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM Đang tải… 3. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VẬN DỤNG Đang cập nhật

CHƯƠNG 5 – BÀI 25: ANKAN

CHƯƠNG 5 – BÀI 25: ANKAN

1. LÝ THUYẾT CẦN NẮM Đang cập nhật 2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 2.1. LINK ĐỀ Quý Thầy Cô và các em học sinh download: TẠI ĐÂY 2.2. LINK LÀM BÀI KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM Đang tải… 3. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VẬN DỤNG Đang cập nhật

error: Content is protected !!