Duyệt bởi
Category: Sáng kiến kinh nghiệm

SKKN: Hệ thống bài tập nhiệt động lực hóa học để đánh giá khả năng tư duy của học sinh từ đó phát hiện học sinh giỏi môn hóa học cấp THPT

SKKN: Hệ thống bài tập nhiệt động lực hóa học để đánh giá khả năng tư duy của học sinh từ đó phát hiện học sinh giỏi môn hóa học cấp THPT

1. Lời giới thiệu Trong quá trình dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi các môn học nói chung và môn hóa học nói riêng, quá trình tìm tòi, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có tố chất học tốt môn học là một quá trình vô cùng quan trọng. Để thực hiện được điều này giáo viên thường tiến hành kiểm tra năng lực học sinh thông qua các bài tập thuộc các nội dung của môn…

Đọc Thêm Đọc Thêm

LUẬN VĂN: TUYỂN CHỌN – XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM – BÀI TẬP THỰC NGHIỆM PHẦN PHI KIM

LUẬN VĂN: TUYỂN CHỌN – XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM – BÀI TẬP THỰC NGHIỆM PHẦN PHI KIM

I. Lí do chọn đề tài Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự thách thức của quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu đòi hỏi người lao động phải có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới. Người lao động phải có khả năng thích ứng, khả năng thu nhận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo tri thức của nhân loại vào điều kiện…

Đọc Thêm Đọc Thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC

VẤN ĐỀ 2: Vì sao dụng cụ phân tích rượu có thể phát hiện các lái xe đã uống rượu? Thành phần chính của các loại nước uống có cồn là rượu etylic. Đặc tính của rượu etylic là dễ bị oxi hóa. Có rất nhiều chất oxi hóa có thể tác dụng với rượu nhưng người chọn một chất oxi hóa là crom(VI)oxit CrO3. Đây là một chất oxi hóa rất mạnh, là chất ở dạng kết tinh thành…

Đọc Thêm Đọc Thêm

error: Content is protected !!