Duyệt bởi
Category: Ebook Hoá học

LỊCH SỬ HÓA HỌC

LỊCH SỬ HÓA HỌC

Tập tài liệu này là công trình biên dịch của tập thể lưu học sinh tại Đại học công nghệ hóa Nga mang tên Mendeleev (hoàn thành năm 2012) từ cuốn “История химия” với mục đích phổ biến những hiểu biết về lịch sử phát triển của Khoa học Hóa học tới các bạn trẻ tại Việt Nam. Hy vọng cuốn sách này sẽ là nguồn cảm hứng để nhen lên ngọn lửa đam mê nghiên cứu Hóa học như…

Đọc Thêm Đọc Thêm

TUYỂN TẬP EBOOK HÓA HỌC TIẾNG ANH

TUYỂN TẬP EBOOK HÓA HỌC TIẾNG ANH

Gửi quý Thầy Cô tham khảo TT TÊN SÁCH LINK 1 (Big Fat Notebooks) Jennifer Swanson – Everything You Need to Ace Chemistry in One Big Fat Notebook-Workman Publishing Company (2020) DOWNLOAD 2 (Wiley Self-Teaching Guides) Richard Post, Chad Snyder, Clifford C. Houk – Chemistry_ Concepts and Problems, A Self-Teaching Guide-Jossey-Bass (2020) DOWNLOAD 3 [Advances in chemistry education series 4] Newton, Douglas_ Rees, Simon_ Taber, Keith – Creative chemists_ strategies for teaching and learning (2020, Royal Society of Chemistry) DOWNLOAD…

Đọc Thêm Đọc Thêm

385 CÂU HỎI VÀ VÀ ĐÁP VỀ HÓA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

385 CÂU HỎI VÀ VÀ ĐÁP VỀ HÓA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Lời nói đầu           Giáo dục thế kỉ 21 dựa trên cơ sở xây dựng xã hội học tập với 4 trụ cột là:                     – Học để biết (cốt lõi là hiểu)                     – Học để làm (trên cơ sở hiểu)                     – Học để cùng sống với nhau (trên cơ sở hiểu nhau)                     – Học để làm người (trên cơ sở hiểu bản thân)           Mặt khác trước sự bùng nổ thông tin…

Đọc Thêm Đọc Thêm

error: Content is protected !!