CHUYÊN TRANG ÔN THI THPT QUỐC GIA (VIP)

CHUYÊN TRANG ÔN THI THPT QUỐC GIA (VIP)TTTÊN CHUYÊN ĐỀLINKLINK
1Tổng ôn lí thuyết esteSTART P1START P2
2Tổng ôn lí thuyết chất béoSTART
3Bài tập: Biện luận CTCT của esteSTART P1START P2
4Bài tập đốt cháy esteSTART
5Bài tập phản ứng xà phòng hóa este đơn chứcSTART
6Bài tập phản ứng xà phòng hóa este đa chứcSTART
7Bài tập phản ứng xà phòng hóa este phenolSTART
8Bài tập hiệu suất phản ứng este hóaSTART
9Sử dụng PP đồng đẵng hóa, thủy phân hóa chinh phục dạng toán “CHẤT BÉO”STARTSTART
10Sử dụng PP dồn chất để giải dạng toán hỗn hợp este với các chất hữu cơSTART
11Chinh phục các bài toán VẬN DỤNG CAO ESTE trong đề thi THPT QG STARTSTART


TTTÊN CHUYÊN ĐỀLINKLINK
1Tổng ôn lí thuyết cacbohiđratSTART P1START P2
2Bài tập phản ứng tráng gươngSTART
3Bài tập thủy phân – lên menSTART
4Bài tập phản ứng cháySTART
5Bài tập xenlulozơ dụng với axit HNO3 START


TTTÊN CHUYÊN ĐỀLINKLINK
1Tổng ôn lí thuyết AMINSTART
2Tổng ôn lí thuyết AMINO AXITSTART
3Tổng ôn lí thuyết PEPTIT VÀ PROTEINSTART
4Bài tập phản ứng cháy AMINSTART
5Bài tập phản ứng AMIN tác dụng với axitSTART
6Bài tập phản ứng tính lưỡng tính của AMINO AXITSTARTSTART
7Bài tập biện luận công thức phân tử muối AMONISTART
8Sử dụng PP DỒN CHẤT để giải bài toán hợp chất nitơ với các chất hữu cơ START
9Bài tập phản ứng thủy phân PEPTITSTART
10Bài tập đốt cháy PEPTIT START


TTTÊN CHUYÊN ĐỀLINKLINK
1Tổng ôn lí thuyết POLIMESTART P1START P2
2Chinh phục các dạng bài tập thường gặp POLIMESTART

TTTÊN CHUYÊN ĐỀLINKLINK
1Tổng ôn lí thuyết VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT KIM LOẠISTART
2Tổng ôn lí thuyết DÃY ĐIỆN HÓA KIM LOẠISTART
3 Tổng ôn lí thuyết SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI
4Tổng ôn lí thuyết ĐIỀU CHẾ KIM LOẠISTART
5
6
7
8
9

error: Content is protected !!