CHUYÊN TRANG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC

CHUYÊN TRANG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC

1. HÓA ĐẠI CƯƠNG

TTTÊN CHUYÊN ĐỀLINK
1CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ – BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCTẠI ĐÂY
2CHUYÊN ĐỀ 2: LIÊN KẾT HÓA HỌCTẠI ĐÂY
3CHUYÊN ĐỀ 3: CẤU TRÚC TINH THỂTẠI ĐÂY
4CHUYÊN ĐỀ 4: HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌCTẠI ĐÂY
5CHUYÊN ĐỀ 5: CHIỀU VÀ GIỚI HẠN CỦA QUÁ TRÌNHTẠI ĐÂY
6CHUYÊN ĐỀ 6: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ VÀ CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN HÓATẠI ĐÂY
7CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỘNG HÓA HỌCTẠI ĐÂY
8CHUYÊN ĐỀ 8: CÂN BẰNG HÓA HỌCTẠI ĐÂY
9CHUYÊN ĐỀ 9: TÍNH pH CỦA DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LITẠI ĐÂY
10CHUYÊN ĐỀ 10: ĐIỀU KIỆN KẾT TỦA VÀ HÒA TAN KẾT TỦATẠI ĐÂY
11CHUYÊN ĐỀ 11: HÓA HỌC HẠT NHÂNTẠI ĐÂY

2. HÓA PHI KIM

TTTÊN CHUYÊN ĐỀLINK
1GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG – VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTẠI ĐÂY
2BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC – VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTẠI ĐÂY
3SƠ ĐỒ – CHUỔI PHẢN ỨNG HÓA HỌCTẠI ĐÂY
4NHẬN BIẾT – TÁCH CHẤTTẠI ĐÂY
5LÍ THUYẾT TỔNG HỢPTẠI ĐÂY
6BÀI TẬP NHÓM OXI – LƯU HUỲNHTẠI ĐÂY
7BÀI TẬP NHÓM HALOGENTẠI ĐÂY
8BÀI TẬP NHÓM NITƠ – PHOTPHOTẠI ĐÂY
9BÀI TẬP NHÓM CACBONTẠI ĐÂY

3. HÓA HỮU CƠ 11

TTTÊN CHUYÊN ĐỀLINK
1ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁPTẠI ĐÂY
2GIẢI THÍCH TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠTẠI ĐÂY
3GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG, VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTẠI ĐÂY
4BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠTẠI ĐÂY
5CƠ CHẾ PHẢN ỨNGTẠI ĐÂY
6SƠ ĐỒ, CHUỖI PHẢN ỨNG VÀ ĐIỀU CHẾTẠI ĐÂY
7NHẬN BIẾT, TÁCH CHẤTTẠI ĐÂY
8BÀI TẬP HIĐROCACBONTẠI ĐÂY
9BÀI TẬP ANCOLTẠI ĐÂY
10BÀI TẬP ANĐEHIT, XETON VÀ AXIT CACBOXYLICTẠI ĐÂY
TTTÊN SÁCHLINK
1BỒI DƯỠNG HSG HÓA HỌC 8 – THẦY NGUYỄN XUÂN TRƯỜNGTẠI ĐÂY
2BỒI DƯỠNG HSG HÓA HỌC 9 – THẦY NGUYỄN XUÂN TRƯỜNGTẠI ĐÂY
3BỒI DƯỠNG HSG HÓA HỌC 10 – THẦY NGUYỄN XUÂN TRƯỜNGTẠI ĐÂY
4BỒI DƯỠNG HSG HÓA HỌC 11 – THẦY NGUYỄN XUÂN TRƯỜNGTẠI ĐÂY
5BỒI DƯỠNG HSG HÓA HỌC 12 – THẦY NGUYỄN XUÂN TRƯỜNGTẠI ĐÂY
6OLYMPIC HÓA HOC VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ – NXB GIÁO DỤCTẠI ĐÂY
error: Content is protected !!